Základní typy firemních kultur

Ve světě existují různé metodiky, podle kterých se člení firemní kultury. Nám se nejvíce pro svoji jednoduchost a srozumitelnost osvědčila následující:

METODIKA 4 KULTUR: MODEL SOUTĚŽÍCÍCH HODNOT A PŘESVĚDČENÍ

Takto rozčleňujeme firemní kultury do jednotlivých kvadrantů podle jejich zaměření na vnitřní a vnější prostředí. Jinými slovy, zda je firma zaměřená více na sebe nebo zda se primárně zajímá o zákazníka a svoje okolí (konkurenty, dodavatele apod.). Na druhé ose sledujeme, zda je firma flexibilní a dynamicky reaguje na dění kolem sebe, zda inovuje svoje produkty a procesy anebo je spíše orientovaná na stabilitu a kontrolu činnosti, které vykonává.

Je důležité si uvědomit, že neexistuje společnost, která by 100% padala pouze do jedné firemní kultury. Obvykle se jedná o mix kultur, které se mění v čase podle toho, v jaké vývojové fázi se organizace nachází, jakému konkurenčnímu prostředí čelí, jaký typ leadera ji vede a podobě. Hezkou ukázkou vývoje firemní kultury je například společnost Apple, která si od svého založení několikrát úspěšné takovou změnou prošla. O tom více již v dalším článku.

Filip Hurda / Kogi CON

Mohlo by vás dále zajímat...

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru


Jednou za 14 dní s Vámi budeme sdílet naše zkušenosti nejenom z oblasti Firemní kultury.
script> $(document).ready(function(){ window.interval = 6 * 1000; // milliseconds. window.poll_interval = 2 * 1000; // milliseconds again var now = Date.now(); function checkPopup() { var now = Date.now(); console.log((6 - ((now - $.cookie('alert-timer')) / 1000 )) + "s till popup" ); if(!$.cookie('alerted')) { if ((now - $.cookie('alert-timer')) >= window.interval) { $('.popup-overlay').show(); $.cookie('alerted', true, { expires: 1 }); console.log("I popped up mom"); clearInterval(window.poller); } } } if (!$.cookie('alert-timer')) { $.cookie('alert-timer', now, { expires: 1 }); } // Check every 3 seconds window.poller = setInterval(checkPopup, poll_interval); });