Proč je dobré mít strategii

Co je to vlastně ta strategie?

Firemní strategie je dlouhodobý plán, kterým se společnost řídí, aby dosáhla svých cílů a posílila svou pozici na trhu. Strategie zahrnuje stanovení priorit, rozhodování o alokaci zdrojů a určení způsobu, jakým se společnost bude vyvíjet v budoucnosti.

Firemní strategie je důležitá pro každou společnost, protože pomáhá vytvořit jasnou vizi, kterou lze sdílet se zaměstnanci a zákazníky. Strategie poskytuje společnosti směr a pomáhá jí rozhodovat o prioritách.

Firemní strategie zajistí, že každý v organizaci ví, kam se firma chce vydat a jaké jsou konkrétní kroky k dosažení stanovených cílů.

Sepsání firemní strategie může být pro mnoho malých a středních podniků přehlíženou činností. Někteří majitelé firem si myslí, že není nutné se strategií zabývat, dokud firma nepotřebuje nějakou zásadní změnu v podnikání. Nicméně, mít jasně definovanou strategii je klíčové pro úspěšné podnikání, zejména v konkurenčním prostředí dnešního trhu.

Zde je několik důvodů, proč je důležité mít sepsanou firemní strategii

Zajišťuje jednotný směr a jasný cíl v celé firmě

Každý z nás si přirozeně v životě určuje strategii. Pro cestu do práce a návrat domů. Pro nakupování na internetu apod. To samé platí i pro vaši firemní strategii, pokud ji vaši zaměstnanci neznají, nerozumí ji a nevěří v ni, tak mají tendenci si vytvářet svoji vlastní. To vede ke ztrátě energie a zdrojů, které by se daly lépe použít v rámci jasně určeného plánu.

Pro její sestavení používáme nejraději „strategický“ domeček, který vám pomůže nadefinovat velmi jednoduše misi, vizi, klíčové cíle (prostřednictvím inovačních horizontů) a nezbytné prvky či procesy, které potřebujete k jejímu dosažení.

Strategický domeček pro určení vize, mise a klíčových cílů

Strategický domeček pomáhá při rozhodování, čemu se věnovat a co nechat být

Pro rozhodovaní v rámci organizace je ideální mít vždy podklady založené na cílech. Bohužel ne vždy je máte k dispozici, anebo jsou natolik vágní, že jim nemůžete věřit. V tom okamžiku do procesu vstupuje strategie/vize organizace. Ta vám pomůže při rozhodovaní, pokud nemáte k dispozici „čísla“.

Je daná aktivita v souladu s vizí firmy, anebo ne? Bez strategie je rozhodování založené spíše na pocitech a osobních preferencích jednotlivých manažerů, což může být riskantní pro budoucí směřování firmy.

Pro definici Mise/Vize společnosti je možné použít tuto velmi jednoduchou strukturu, chcete-li framework:

Pomocná struktura pro určení mise
Pomocná struktura pro určení vize

Zvyšuje efektivitu využití „nedostatkových“ zdrojů

V zásadě každá společnost se dnes potýká s nedostatkem zdrojů. Zejména v IT. Vznikají kvůli tomu velmi sofistikované prioritizační mapy a Project Committee, které obvykle vedou k ještě komplikovanějším procesům a k prioritám 1, 2 a 3, plus různé+/-, případně priority 0 a -1. Vznikají k tomu komplexní business cases na kterých pracují celé týmy a konzumují neuvěřitelné množství času a energie.  

Naše doporučení je celý proces zjednodušit. Pokud máte správně nastavené cíle a priority, tak je využijte pro rozhodování, které projekty jsou nejdůležitější a které mohou být odkládány nebo dokonce zrušeny.  

Celý proces vypadá následovně: Vlastník projektu v rámci obhajoby prezentuje, jak daná iniciativa konkrétně podporuje strategické cíle a proč je daná iniciativa pro firmu důležitější než ta, která se v prioritizaci umístila výše. Tím lze ušetřit peníze a zdroje, které se mohou využít jinde, kde jsou potřebnější.

 

Analýza vnitřního a vnějšího prostředí posiluje inovativní směřování

Součástí každé správné strategie je i analýza externího a interního prostředí. Možných frameworků je k dispozici hned několik. Kromě obecně známé SWOT analýzy, při naší práci rádi používáme PESTLE analýzu a pro definovaní rozdílné „zralosti“ interních iniciativ i metodiku inovačních horizontů.

Firmy se obvykle nachází v situaci, kdy mají k dispozici spoustu inovačních nápadů, ale obvykle nemají moc zažitý proces, jak k nim systematicky přistupovat, vyhodnocovat v jednotlivých milnících jejich životaschopnost na následně je nechat proklouznout do další vývojové fáze anebo, pokud nesplní očekávaná kritéria bez milosti zaříznout. K uvědomění, v jaké fázi se která iniciativa nachází, velmi dobře slouží právě framework inovačních horizontů.  

Inovační horizonty je ideální pro definování rozdílné "zralosti" interních iniciativ

Roll out, neboli postupné zavádění strategie do zbytku organizace

Naprostá shoda v rámci celé organizace je klíčová pro úspěch realizace strategie. Proto je důležité strategii z celofiremní úrovně postupně zavádět na jednotlivé funkční útvary a zabezpečit, aby byla plně chápána a dodržována v celé organizaci.

Každý funkční útvar má svou vlastní roli a zodpovědnost v rámci celého organizace. Obvykle se v rámci firmy stará o nějaký klíčový proces. HR o životní cyklus zaměstnance, Marketing o produktový cyklus, IT o vývoj a maintance, a tak dále. Proto je nutné, aby si každý zaměstnanec byl vědom toho, jak jeho práce přispívá k dosažení cílů společnosti a jaký je jeho přínos pro plnění strategických cílů.

V praxi to znamená, že každý útvar musí mít jasně definované výstupy, které v každém okamžiku svěřeného procesu přispívají k plnění strategických cílů.

Při mapování výstupů jednotlivých kroků procesů používáme „AS IS“ a „TO BE“ přístup, který nám při konfrontaci se strategickými cíli, které chceme podporovat, pomáhá identifikovat další iniciativy, které je potřeba s ohledem na strategii firmy vylepšit.

Roll out firemní strategie

Bez interní komunikace to nejde

Důležitým aspektem zavádění a realizace firemní strategie je také interní komunikace. Komunikace mezi jednotlivými útvary a mezi vedoucími a zaměstnanci musí být relevantní a efektivní. Úroveň detailu, který potřebuje znát management firmy a dělník, který obsluhuje výrobní linku se dramaticky liší.

Všichni ale potřebují rozumět tomu, co strategie přinese právě jim. Mají se obávat o svoje místo, protože firma uvažuje o automatizaci provozu? A pokud se pracovník obsluhy nebude vzdělávat, tak bude jeho současné místo zrušeno? Případně je pro management důležité růst mimo CZ region a proto se musí obchodní tým zaměřit na příležitosti v sousedních zemích?

I takové aspekty strategie mají být v rámci jejího rolovaní, neboli postupného zavádění, rozdiskutované. Pro identifikaci témat používané jednoduchou matici, které přesně říká: kdy, kdo a jakou formou má konkrétní téma na starosti komunikovat.

Celkově lze říct, že zabezpečení jednotného pochopení strategie v celé organizaci a její plné dodržování na jednotlivých úrovních je klíčové pro úspěšné dosažení cílů společnosti a posílení její konkurenceschopnosti na trhu.

Příprava strategie nemusí nezbytně znamenat půlroční projekt a stovky slidů. V případě malé a střední organizace si vystačíte s několika workshopy a do práce nad dokumentem zapojíte klíčové lidi ve firmě.

To podstatné je, jak následně budete strategii efektivně využívat při plánování zdrojů a řízení všech aktivit ve firmě. Jestli jste zvolili správnou cestu uvidíte stejně až za několik měsíců, ale bez jednotného plánu se vám velmi rychle může stát, že každá část organizace si vytvoří svoji vlastní strategii (ať už psanou nebo nepsanou) a to společně nebude fungovat.

 

Mohlo by vás dále zajímat...

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru


Jednou za 14 dní s Vámi budeme sdílet naše zkušenosti nejenom z oblasti Firemní kultury.