Proč je důležitá firemní kultura

Co to je firemní kultura?

Firemní kultura je soubor hodnot, přesvědčení, zvyků, normativů, tradic a chování, které charakterizují danou organizaci nebo firmu. Je to jakýsi neviditelný, avšak klíčový "duch" společnosti, který ovlivňuje, jak se zaměstnanci chovají, jak spolu komunikují, jaké jsou vztahy mezi kolegy a jak se společnost prezentuje směrem ven.

Jak popsat firemní kulturu?

Firemní kulturu lze popsat různými způsoby, v závislosti na konkrétních aspektech, které chceme zdůraznit. Obecně však lze říci, že firemní kultura se odrazí v různých prvcích společnosti, jako jsou mise a hodnoty firmy, organizační struktura, styl vedení, úroveň transparentnosti, pracovní prostředí, komunikační postupy a také odměňování zaměstnanců. Tímto způsobem firemní kultura ovlivňuje, jaké prostředí se v organizaci vyvíjí a jaké jsou vztahy mezi zaměstnanci.

Proč je tak důležitá firemní kultura?

Důležitost firemní kultury spočívá v mnoha klíčových bodech:

1. Zaměstnanecká angažovanost:

Kvalitní firemní kultura podporuje zaměstnaneckou angažovanost a loajalitu. Zaměstnanci jsou motivovaní pracovat efektivněji a přispívat k úspěchům firmy.

2. Produktivita a výkonnost:

Pozitivní a podporující kultura vede ke zlepšení produktivity a výkonnosti zaměstnanců, což má přímý vliv na výsledky firmy.

3. Najímání talentů:

Silná firemní kultura přitahuje a udržuje talentované zaměstnance. Lidé rádi pracují v organizacích, kde se cítí ceněni a podporováni.

4. Image a pověst:

Firemní kultura ovlivňuje vnímání společnosti ze strany veřejnosti, zákazníků a potenciálních zaměstnanců. Pozitivní image může přilákat nové obchodní partnery a zákazníky.

Jaké rozlišujeme firemní kultury?

Rozlišujeme čtyři základní typy firemních kultur.

1. Hierarchická kultura:

V této kultuře dominuje silná hierarchie a centralizované rozhodování. Organizace často klade důraz na tradiční postupy a dodržování pravidel.

2. Tržní kultura:

Tržní kultura klade důraz na rychlost, inovace a riziko. Zaměstnanci mají svobodu jednat a podporuje se kreativita.

3. Klanová kultura:

Tyto společnosti se chovají jako rodinné jednotky, kde se klade důraz na péči a zájem o zaměstnance.

4. Adhokratická:

Tato kultura klade zákazníka do středu všeho a zaměřuje se na poskytování nejlepšího možného servisu.

Každá firemní kultura má své vlastní výhody a omezení, a klíčové je, aby byla v souladu s cíli a hodnotami firmy. Správně utvářená a pečlivě udržovaná firemní kultura může být jedním z nejcennějších aktiv organizace a přispět k jejímu dlouhodobému úspěchu.

Mohlo by vás dále zajímat...

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru


Jednou za 14 dní s Vámi budeme sdílet naše zkušenosti nejenom z oblasti Firemní kultury.