Firemní hodnoty

Definice firemních hodnot

Firemní hodnoty jsou principy chování, pravidla a myšlenky, se kterými se ztotožňuje a podle kterých žije a funguje celá firma. Jsou takovou směrovkou či kompasem, kam se má firma ubírat, jak se mají zaměstnanci chovat a co mohou zákazníci očekávat. Firemní hodnoty jsou nedílnou součástí firemní kultury společnosti.  

Proč jsou tak důležité

Ve společnostech, kde to s firemními hodnotami myslí vážně, nejsou úspěchy postavené pouze na obchodních a finančních výsledcích. Firemní hodnoty hrají roli v celém koloběhu firmy a měly by jít ruku v ruce se zaměřením k cíli.

Dá se říct, že výsledky vlastně ukazují, jak se firmě vedlo v historii, ale firemní hodnoty a respekt k nim nám předurčují, jak se firmě povede v budoucím období.

Co správně stanovené firemní hodnoty přináší společnostem, které jimi žijí

 • Větší efektivitu
 • Snazší rozhodování  
 • Větší angažovanost zaměstnanců
 • Upevnění vztahů mezi zaměstnanci  
 • Zvýšení konkurenceschopnosti  
 • Nalákání talentů a zároveň odpuzení těch nesprávných kandidátů
 • Zlepšení vnímání firmy ze strany klientů, na trhu  

Jakou mají firemní hodnoty formu

 • Sepsané – jasně zdokumentované firemní hodnoty odráží pravidla hry, ale ne vše, co je popsané v manuálech, napsané na zdech, odráží skutečnost.

PŘÍKLAD: ve firmě se všude na zdech prezentuje hodnota “Client first”, ale ve skutečnosti je u obchodníků na prvním místě obchodní výsledek.

 • Zvykové – nemusí být nikde zhmotněné, přesto se díky opakovanému chování vytvořili a ve firmě se žijí a jsou skutečným obrazem firmy. A pozor! Nemusí být vždy pozitivní.

PŘÍKLAD: Hodnota “Respekt”, která se ve firmě zažila příkladným chováním stávajících zaměstnanců a měla tak vliv i na chování nově příchozích, aniž by byla kdekoli zakotvena.

 • Aspirační – nové hodnoty, ve kterých se zobrazují představy o chování pro dosažení úspěchu v aktuálním konkurenčním prostředí.

PŘÍKLAD: Hodnota H&M “Neustálé zlepšování” má v zaměstnancích probudit snahu o nikdy nekončící posouvání hranic dokonalosti.

Jak vytvářet firemní hodnoty

 • Pro správné nastavení firemních hodnot je třeba nejdříve mít vyjasněné Vaše poslání a vizi. Z toho je třeba vyjít.
 • Je potřeba se vyvarovat obecným a nicneříkajícím pojmům, případně hodnotám, které hlásá každý – jako například “spolupráce” nebo “profesionalita”, kterou očekáváme jako standard všude. Takové hodnoty pak o firmě nic neřeknou a nepomohou ji odlišit.  
 • Mělo by jít o hodnoty, které skutečně žijete a nejsou to jen zbožná přání a proklamace. Pokud jde o nově stanovované hodnoty, pak by to měly být ty, kterými budete skutečně žít a udávají Váš budoucí směr.

PŘÍKLAD: Pokud bude vaší hodnotou “Udržitelnost”, měli byste skutečně dbát na to, že se podle ní budete řídit, a ne že jejím prostřednictvím budete pouze “sbírat body” z pohledu PR.

 • Je třeba být maximálně konkrétní. Vhodné je také uvádět jasné příklady správného chování. Pro ještě lepší dokreslení je důležité uvést i příklady netolerovaného a neakceptovatelného chování.

PŘÍKLAD: Společnost Adidas u každé hodnoty uvádí i její bližší popis, tak třeba u hodnoty “TEAMPLAY”dodává: Win together. Work collaboratively and cultivate a shared mindset. A znám příklady z firem, kde právě příliš individualistické jednání, výhra jednotlivce na úkor vítězství skupiny vedla až k propuštění zaměstnance, který danou hodnotu nerespektoval.

 • Firemní hodnoty je možné podle potřeby postupně rozvíjet a vyjasňovat, tak jak s nimi firma žije a jak se utváří a mění prostředí kolem ní. Například start-up začíná s určitými hodnotami, ale jak postupně roste a stává se z něj větší společnost, mění se s tím i požadavky na firemní hodnoty.

Jak implementovat firemní hodnoty

 • Nestačí je jen napsat, přenést je z centrály ze zahraničí, musí vznikat zevnitř, každý musí chápat, co se pod nimi skrývá a musí rozumět, jak je naplňovat.
 • Je potřeba je dostat do každodenního života každého zaměstnance.  
 • Klíčovým prvkem pro úspěšné zavedení firemních hodnot jsou manažeři. Vedení firmy musí jít příkladem ostatním zaměstnancům.
 • Následně je třeba podporovat podobné chování u zaměstnanců, a to i prostřednictvím benefitů a systému odměňování, který toto podporuje. Stále větší počet firem řeší respekt k firemním hodnotám v rámci ročního hodnocení, roste počet společností, které si měří a pravidelně vyhodnocují tzv. interní NPS a na základě těchto výsledků rozhodují o výši bonusu zaměstnanců.
 • Nejdůležitější je ale dokázat jasně vymezit netolerované chování, které se projevuje například tím, že nenaberu kandidáta, propustím zaměstnance, odmítnu uzavřít obchodní spolupráci v případech, kde by takový přístup nebyl v souladu s hodnotami firmy.

Proč zaměstnanci nedodržují firemní hodnoty

 • Manažeři kážou vodu a pijí víno – hodnota “Ownership” říká, že má být každý ve firmě schopen vzít na sebe zodpovědnost a dotáhnout úkol, který spadá do jeho kompetence. Pokud ale zaměstnanec vidí, že samotní manažeři nejsou schopni rozhodnout, vyhýbají se zodpovědnosti, nedokončují úkoly, svalují vinu na ostatní, pak sám zaměstnanec ztrácí chuť takovou hodnotu respektovat.
 • Příliš obecné definování – jako třeba “Dělat správnou věc”, přitom nevím, z jakého úhlu pohledu se na to mám koukat, jak se to bude hodnotit, jak se to dopředu pozná,...
 • Nekonkrétní – například hodnota, která hlásá “Vítězství” by bez bližšího výkladu postrádala směr a zaměstnanci by nevěděli, co konkrétně se od nich očekává. Pokud drobně změním, je již pro ně srozumitelnější: Vítězství s našimi zákazníky, tj. zákazníci jsou v srdci všeho, co děláme.

Příklady Firemních hodnot

Hodnoty KOGI CON

 • UŽITEČNOST - klient je naším soudcem
 • ODVAHA – jsme otevření a upřímní k sobě i ke klientům, kontinuálně se posouváme kupředu
 • ZÁBAVA - práce v Kogi CON je silný zážitek

Jak komunikovat firemní hodnoty

 • Letáčky
 • Nástěnky
 • Výtah
 • Web
 • Intranet
 • SharePoint
 • Spořič obrazovky
 • Zdi
 • Videa
 • Podcasty
 • … vlastním příkladem

Mohlo by vás dále zajímat...

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru


Jednou za 14 dní s Vámi budeme sdílet naše zkušenosti nejenom z oblasti Firemní kultury.