Vytvoření společné firemní kultury

při fúzi s nejvýkonnější tuzemskou životní pojišťovnou té doby.

O firmě

O VIG ČR

VIG ČR je největší pojišťovací skupina na českém trhu. Mezi její hlavní společnosti patří v současnosti Kooperativa pojišťovna a.s., Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Global Expert, s.r.o, Global Assistance a.s., AIS Servis s.r.o.

Problém

Restart firmu po covidu, nastavení správné firemní kultury

Fúze nejvýkonnější životní pojišťovny, Pojišťovny České spořitelny, a.s. do Kooperativa pojišťovny, a.s. v roce 2018.

Zvolená opatření

Jaká opatření jsme zvolili?

Práce se členy představenstva obou společností. Příprava rozšíření vedení PČS na fúzi a change management. Situační analýza ve formě kvalitativního a kvantitativního měření. Workshopy managementu zaměřené na nalezení společných prvků a hodnot. Práce s klíčovými lidmi.

Výsledky

Jaký je výsledek našich opatření ?

Hladký přechod a prolnutí kultur vedl k nezvýšení průměrné odchodovosti a udržení angažovanosti na vysoké úrovni.

Problém č. 2

Popis problému

Multibrandová strategie skupiny VIG měla v minulosti firemní kulturu nastavenou na zdravou soutěživost mezi pojišťovnami Kooperativa, ČPP a PČS. Díky další strategii zaměřené na využití synergických efektů, postavených na silných stránkách skupiny na českém trhu bylo potřebné nastavení prvků společné firemní kultury.

Zvolení opatření

Jaká opatření jsme zvolili ?

Spolupráce s členy představenstva pojišťoven Kooperativa a ČPP na nastavení společných hodnot a principů chování. Stanovení CEO Martina Diviše jako Chief culture officera. Kvalitativní a kvantitativní měření současného a budoucího stavu firemní kultury. Vytvoření týmu 300 ambasadorů firemní kultury jak change agents. Workshopy s B1 - B3 manažerskou úrovní s akčním plánem implementace cílové firemní kultury. Jako podklad pro každého manažera soužila zpráva z výzkumu firemní kultury. Propojení firemní kultury a strategií jednotlivých společností skupiny VIG ČR. Vytvoření nového kompetenčního a Leadership modelu. Provázání kultury se strategiemi Kooperativy pojišťovny a České podnikatelské pojišťovny jako konkureční výhody.

Výsledky

Jaký je výsledek našich opatření ?

Všechny společnosti mají nastaveny stejné hodnoty a principy chování. Zvýšila se schopnost interní spolupráce. Došlo ke zvýšení efektivity díky sdílení nejlepších praktik ověřených postupů napříč celou skupinou.

Reference

Jak spolupráci hodnotí sám klient / zadavatel ?

"V roce 2017 jsme se rozhodli pro transformaci celé skupiny v ČR, abychom získali konkurenční výhodu a dobrou výchozí pozici pro realizaci našich záměrů v letech 2021- 2025. Jsem si vědom faktu, že firemní kultura je jasným stimulem výkonnosti našich lidí a má stěžejní vliv na služby, které poskytujeme klientům.

Na tématu nastavení správné firemní kultury jsem spolupracoval se společností Kogi CON s.r.o, která se změním v této oblasti dlouhodobě věnuje a přináší cenné postřehy a postupy. Výsledkem je, že jsme si jasně definovali firemní hodnoty a především jsme je s pomocí Kogi CON zavedli do každodenní reality našich zaměstnanců, na všech úrovních řízení.

Strávili jsme spolu 2 roky a lidé z Kogi CON se věnovali jak práci koncepční a strategické, tak realizaci a zavedení nové FK. Pečlivě jsme zvážili všechna rozhodnutí, samozřejmě s plným vědomím, že konzultantská firma nenese odpovědnost za rizika vyplývající ze změn. Konzultantské služby mohou být pro vedení společnosti dobrým sluhou, ale i zlým pánem, avšak znalost a pochopení vlastní firemní kultury je klíčovým předpokladem pro úspěšný rozvoj naší společnosti.

Celý proces, který nás k tomuto poznání přivedl byl velmi náročný a vyžadoval plné zapojení vedení společnosti. bez osobního zapojení nemůžete objevit sám sebe. Lidé z Kogi CON nám v tomto procesu byli velkou oporou, motivátorem a hnacím motorem."
Martin Diviš, předseda představenstva Kooperativa pojišťovna, a.s.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

Jednou za 14 dní s Vámi budeme sdílet naše zkušenosti nejenom z oblasti Firemní kultury.