FIREMNÍ KULTURA

S našimi klienty se vypořádáváme s transformacemi a generační obměnou zaměstnanců. Disponujeme unikátní metodikou pro provedení firem nezbytnými změnami.
Využíváme výzkumy zaměstnanecké angažovanosti směrem k využitelnosti a zvýšení efektivity. Zapojujeme seniorní management stejně jako řadové zaměstnance do definování hodnot interní značky firmy, naplnění důvodů existence firmy a nastavení správných rituálů a procesů.

6 SLOŽEK ÚSPĚCHU TOP 500 SVĚTOVÝCH FIREM

PŘÍKLAD ÚSPĚŠNÉ TRANSFORMACE FIREMNÍ KULTURY

Firemní kultura každé úspěšné organizace se mění dle aktuální fáze jejího životního cyklu. Apple Computer Company je typickým příkladem společnosti, která své transformace zvládá úspěšně. A to i díky apelu na Firemní kulturu společnosti a její vývoj.

Ten lze od jejího založení rozdělit do 4 fází.

1. FÁZE

Ranná - inovativní - fáze životního cyklu společnosti.
Typické znaky: bez formální struktury, podnikavost, vizionářský vůdce

2. FÁZE

Postupem času doplnily adhokracii klanové znaky. “Rodina Apple”.
Typické znaky: sounáležitost, komunita, osobní identifikace

3. FÁZE

Růst a expanzi společnosti následovala krize. Bylo nezbytné zdůraznit strukturu a standardní postupy.
Typické znaky: rychlé nestále změny, zřizování organizačních jednotek

4. FÁZE

Hierarchie byla nakonec doplněna tržní kulturou pro zajištění stability.
Typické znaky: konkurence, orientace na výsledky, vztah se zákazníkem

ZAČÍNÁME SETKÁNÍM

Nepotřebujete poradce. S námi se věci stanou realitou.
Řídíme zásadní firemní změny a transformace.
MÁM ZÁJEM

NÁŠ PŘÍSTUP K MĚŘENÍ A ZMĚNĚ FIREMNÍ KULTURY

Praktičnost

Zachycujeme klíčové faktory Firemní kultury, které vedou k úspěšné změně.

Realizovatelnost

Proces měření a stanovování strategie provádíme rychle a efektivně.

Validita

Metodika na které stavíme se opírá o kredibilní emperické studie.

Kvalita i kvantita

Mimo kvalitativní výzkum provádíme kvantitativní měření stávající a chtěné Firemní kultury. Na úvodní měření navazuje on - going měření po realizaci změn.

Angažovanost

Do definování cílové Firemní kultury zapojujeme seniorní management stejně jako řadové zaměstnance.

Udržitelnost

Proces dokončujeme vyškolením nebo náborem expertního týmu, který se stará o udržitelnost Firemní kultury a správu kontinuálního měření.

ZAČÍNÁME SETKÁNÍM

Nepotřebujete poradce. S námi se věci stanou realitou.
Řídíme zásadní firemní změny a transformace.
MÁM ZÁJEM

nastavení firemní kultury ve 4. krocích

Prostřednictvím výzkumu zjistíme převažující Firemní kulturu. Společně s top managementem nastavíme cílovou Firemní kulturu, která je orientovaná na společně definovaný cílový stav. Následně zajistíme změnu chování zaměstnanců a nastavíme měření, jak se hodnoty Firemní kultury daří v jednotlivých týmech naplňovat.

1

Situační analýza

Vstupním bodem je kvalitativní výzkum, který nám pomůže určit existující Firemní kulturu.

2

Definice cílové FK

Série společných WS postavených na matematických modelech s Top managementem a vybranými zástupci Middle managementu.

3

Top - down implementace

Propracovaný systém pro změnu mindsetu, chování a výkonu u zaměstnanců firmy, včetně assesmentu Leadership stylu manažerů.

4

On - going měření

Nastavení online nástroje, který pravidelně měří efektivitu změny firemní kultury a poskytuje tak okamžitou zpětnou vazbu vedení, jak se daří změnové aktivity naplňovat.

ZAČÍNÁME SETKÁNÍM

Nepotřebujete poradce. S námi se věci stanou realitou.
Řídíme zásadní firemní změny a transformace.
MÁM ZÁJEM