FIREMNÍ KULTURA

Firemní kultura je CEO a TOP managementem vytvořený, řízený a vyžadovaný soubor organizace firmy, schopnosti realizace a inovace činností, které se projevují v ekonomických výsledcích a pozici firmy na trhu.
Univerzální správná firemní kultura neexistuje. Existuje však cesta jak tu funkční najít a nastavit. O to se s vámi podělíme a provedeme vás procesem změny tak, že budete mít potřebná data i dlouhodobého partnera s opravdovou expertízou.

6 SLOŽEK ÚSPĚCHU TOP 500 SVĚTOVÝCH FIREM

6 slozek uspechu
apple logo

PŘÍKLAD ÚSPĚŠNÉ TRANSFORMACE FIREMNÍ KULTURY

Firemní kultura každé úspěšné organizace se mění dle aktuální fáze jejího životního cyklu. Apple Computer Company je typickým příkladem společnosti, která své transformace zvládá úspěšně. A to i díky apelu na Firemní kulturu společnosti a její vývoj.

Ten lze od jejího založení rozdělit do 4 fází.

1. FÁZE

Ranná - inovativní - fáze životního cyklu společnosti.
Typické znaky: bez formální struktury, podnikavost, vizionářský vůdce

2. FÁZE

Postupem času doplnily adhokracii klanové znaky. “Rodina Apple”.
Typické znaky: sounáležitost, komunita, osobní identifikace

3. FÁZE

Růst a expanzi společnosti následovala krize. Bylo nezbytné zdůraznit strukturu a standardní postupy.
Typické znaky: rychlé nestále změny, zřizování organizačních jednotek

4. FÁZE

Hierarchie byla nakonec doplněna tržní kulturou pro zajištění stability.
Typické znaky: konkurence, orientace na výsledky, vztah se zákazníkem

ZAČÍNÁME SETKÁNÍM

Nepotřebujete poradce. S námi se věci stanou realitou.
Řídíme zásadní firemní změny a transformace.
MÁM ZÁJEM

NÁŠ PŘÍSTUP K MĚŘENÍ A ZMĚNĚ FIREMNÍ KULTURY

Praktičnost

Zachycujeme klíčové faktory Firemní kultury, které vedou k úspěšné transformaci.

Realizovatelnost

Proces měření a stanovování postupů provádíme rychle a efektivně.

Validita

Metodika na které stavíme se opírá o kredibilní emperické studie a mnoho let našich zkušeností.

Kvalita i kvantita

Mimo kvalitativní výzkum provádíme kvantitativní měření Firemní kultury. Na úvodní měření navazuje on - going měření po realizaci změn.

Angažovanost

Do definování cílové Firemní kultury zapojujeme seniorní management stejně jako řadové zaměstnance.

Udržitelnost

Proces dokončujeme vyškolením nebo náborem expertního týmu, který se stará o udržitelnost Firemní kultury a správu kontinuálního měření.

ZAČÍNÁME SETKÁNÍM

Nepotřebujete poradce. S námi se věci stanou realitou.
Řídíme zásadní firemní změny a transformace.
MÁM ZÁJEM

nastavení firemní kultury ve 4. krocích

Prostřednictvím výzkumu zjistíme převažující Firemní kulturu. Společně s top managementem nastavíme cílovou Firemní kulturu, která je orientovaná na společně definovaný cílový stav. Následně zajistíme změnu chování zaměstnanců a nastavíme měření, jak se hodnoty Firemní kultury daří v jednotlivých týmech naplňovat.

1

Situační analýza

Vstupní bodem je kvalitativní a kvantitativní analýza vnitřního i vnějšího prostředí klienta, který nám pomůže pochopit firemní strategii, existující firemní kulturu, stávající zákaznické cesty aj.

2

Implementační plán

Série společných workshopů s Top managementem firmy a sestavení implementačního plánu k úspěšné  transformaci.

3

Top - down implementace

Odřízení top-down implementace v oblasti Firemní kultury a dohled nad souvisejícími aktivitami transformace.

4

On - going měření

Nastavení analytických nástrojů, které pravidelně v pracovním životě zaměstnance a v životním cyklu zákazníka měří naplnění nastavené strategie.

ZAČÍNÁME SETKÁNÍM

Nepotřebujete poradce. S námi se věci stanou realitou.
Řídíme zásadní firemní změny a transformace.
MÁM ZÁJEM