Těchto 5 kroků zvýší výkonnost firmy. Výsledky uvidíte už za několik měsíců

Všichni chtějí víc. Větší zisk, obrat, marži.  Usilují o dlouhodobý a stabilní růst. O pevný byznysový základ, který žádná krize, ani ta současná, nezboří. Skvělou zprávou je, že tento cíl je dosažitelný. Ukážeme vám jak.

Vždy se ptáme managementu, proč výkon není takový, jaký by chtěli. Vždy se dozvíme, že obchodníci neprodávají tolik, jak by mohli. V obchodnících je tedy chyba!

Takže chceme po obchodnících, aby pracovali víc. Klíčová otázka, ne příjemná, zní: „Proč by měli z ničeho nic pracovat jinak a víc?”

Co je potřeba změnit? Obchodníky? Jejich vedení? Odměňování? Na rovinu: tyto efekty budou krátkodobé a brzy vyprchají. Proto vám pomůžeme provést takové změny, které výkonnost zvyšují dlouhodobě a udržitelně. Podívejme se na to strategicky o level výš.

92 % lídrů úspěšných společností věří, že firemní kultura velmi výrazně ovlivňuje finanční výsledky a výkonnost firmy.

Naše zkušenosti jednoznačně říkají, že výkonnost má přímou linku na firemní kulturu. Podívejme se proč a jak.

Výkonnost a firemní kultura

 1. Neexistuje nikdo, kdo nekopíruje kulturou dané vzorce chování.
 2. Kultura definuje přístup k práci, přístup definuje výkonnost, výkonnost definuje výsledek.
 3. Kultura je nad strategií, nad vizí, nade vším. Vize bez kultury nežije. Kultura bez vize ano.
 4. Kulturu lidé chápou nejen racionálně, ale i emočně. Je to nejvyšší driver výkonu.
 5. Dá se propsat do všech SMART KPI’s.
 6. Každý jedinec je adaptovatelný na jakoukoli kulturu, jestliže následuje vzor, kterému věří.

Již tyto základní výroky mohou způsobit změnu ve výkonnosti, pokud máte jasně definovanou kulturu a s ní spojené hodnoty, které musí každý od CEO až po recepční naplňovat.

Jaký důraz kladl na firemní kulturu Petr Zapletal, který 12 let řídil Pojišťovnu české spořitelny, která se stala mezi životními pojišťovnami jedničkou na trhu v předepsaném pojistném?

Poslechněte si podcast.

Pokud jste v takové situaci, máte vyhráno, protože pak Vás od zvýšení výkonnosti dělí jen vhodný systém osvěty a vzdělávání, redefinice odměňovacího modelu a využití vhodných nástrojů pro řízení obchodní aktivity. Není to jednoduché, ale je to ta lehčí část změny.

84 % top manažerů úspěšných společností aktuálně přijímá opatření, které jim pomohou zlepšit firemní kulturu.

5 kroků pro změnu výkonnosti

Pokud ale v takové situaci nejste, tak vás do ní pomocí těchto 5 kroků dostaneme.

Fáze 0

Stanovíme základní parametry

Doba trvání: 1 týden

 • Projdeme s vámi retrospektivně milníky vaší společnosti.
 • Které situace definovaly historické úspěchy a které neúspěchy?
 • Jak se vaši zaměstnanci a partneři chovali v dobách úspěchu a jak v dobách neúspěchu?
 • Našel se nějaký jedinec, který byl schopen nést riziko?
 • Co vás dovedlo k překonání krizí a slabých období?
 • Proč chodí lidé pracovat do vaší firmy?


Fáze 1

Změříme stávající stav + definujeme cílovou kulturu dle naší vlastní unikátní metodiky

Doba trvání: 1,5 měsíce

 • Provedeme moderované rozhovory s vybranými zaměstanci jeden na jednoho + skupinové rozhovory v maximálně 12 lidech.  
 • Vytvoříme hypotézu o driverech výkonu, potvrdíme/vyvrátíme předpoklady z fáze 0, vytvoříme relevantní dotazník pro celou firmu.
 • Realizujeme dotazníkové online měření na všech zaměstnancích a nalezneme odpovědi.
 • Pojmenujeme současnou firemní kulturu.
 • Definujeme stav klíčových driverů výkonnosti.
 • Roztřídíme všechny sebrané informace a definujeme cílovou firemní kulturu, kterou zakreslíme jasně a srozumitelně do akčních map.

Fáze 2

Gap analýza posunu mezi kulturami a drivery výkonu

Doba trvání: 2 - 3 týdny

 • Mezi současnou a cílovou kulturou leží sada konkrétních kroků, které uchopíme a zakreslíme do časových a kapacitních souvislostí.
 • Vzniká implementační plán změny vedoucí k dosažení potřebné výkonnosti.
 • Vzniká sada KPI’s, kterých budeme dosahovat.


Fáze 3

Implementace

Doba trvání: měsíce až roky

 • Nalezené drivery změny se stanou předmětem našeho zájmu.
 • Víme, jakých hodnot má ten který driver nabývat.
 • Začneme pracovat s vašimi lidmi na konkrétním posunu v konkrétních oblastech, které vedou ke zvýšení výkonnosti dle KPI’s.
 • Každá z oblastí má jiné drivery a tím i jiné nástroje k dosažení posunu. Všechny jsou však konkrétní, definované a je jasně dané, co v každé oblasti dělat.

Fáze 4

Opětovné měření

 • Provedeme opětovné měření, s cílem definovat míru posunu a najít oblasti, které růstu výkonu stále brání.
 • Nalezneme oblasti a drivery zpomalení.
 • Definujeme nápravná opatření a zavedeme je do reality.
 • Průběžně sledujeme zvyšování výkonnosti na tvrdých datech a interpretujeme růst do driverů výkonnosti.

Pokud je vaším cílem dlouhodobé a udržitelné zvýšení výkonnosti, neváhejte napsat e-mail na filip.hurda@kogi.cz. Rádi vám ukážeme cestu.

Mohlo by vás dále zajímat...

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru


Jednou za 14 dní s Vámi budeme sdílet naše zkušenosti nejenom z oblasti Firemní kultury.