Richard Hospodský (G82): Firmy nejsou připravené na to, jak nyní řídit lidské zdroje

HR oddělení firem chtějí mít spokojené zaměstnance. Jsou však spokojení zaměstnanci dostatečně výkonní? Máme vůbec chtít spokojené zaměstnance? Nebo spíš zaměstnance motivované a angažované?

Podle Richarda Hospodského z výzkumné agentury G82 je mezi spokojeným a angažovaným zaměstnancem propastný rozdíl. Ačkoliv si zaměstnanci během covidu začali práce a zaměstnavatele více vážit, firmy přesto neví, jak se situace nyní mění. Netuší, zda už mají zaměstnance stahovat z home officů nebo je tam ještě nechat.

Zaměstnanci jsou navíc v ČR zvyklí na socialistický vztah se svým zaměstnavatelem. “Věř mi, že budu pracovat, jak nejlíp umím, ale moc mě nekontroluj,” popisuje tento postoj Hospodský. Z manažerů však podle něj rozhodně spokojenost nečiší, protože lidé nejsou k dispozici ve chvíli, kdy jsou potřeba.

Místo spokojenosti by měly firmy měřit, zda využívají lidské zdroje efektivně. Zda zaměstnance adekvátně odměňují a zda jsou motivovaní a angažovaní. “Počítáme drivery výkonu, angažovanosti a loajality, srovnáváme jednotlivé organizační jednotky”, vysvětluje Hospodský, jak se například měří připravenost na změnu jako je expanze nebo akvizice.

V poslední době G82 měří čím dál častěji také firemní kulturu. Často výrazně odlišně vychází z měření to, jak firmu vidí management shora a jak ji vidí zaměstnanci zdola.

“Soulad strategie a firemní kultury sice všichni vždy odkývají, ve skutečnosti ji ale nikdo neřeší, “ konstatuje Hospodský.

Proč bývá vrcholové vedení hodnoceno špatně? Proč firmy nejsou připraveny implementovat změny? Proč často měří nevýznamné parametry? Jak poznat mezi zaměstnanci a při náboru neloajální žoldáky? Jak odhalit nesoulad zaměstnanců s firemní kulturou? Co jsou drivery angažovanosti a o čem je ve skutečnosti firemní kultura?

Poslechněte si celý podcast.


Mohlo by vás dále zajímat...

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru


Jednou za 14 dní s Vámi budeme sdílet naše zkušenosti nejenom z oblasti Firemní kultury.
script> $(document).ready(function(){ window.interval = 6 * 1000; // milliseconds. window.poll_interval = 2 * 1000; // milliseconds again var now = Date.now(); function checkPopup() { var now = Date.now(); console.log((6 - ((now - $.cookie('alert-timer')) / 1000 )) + "s till popup" ); if(!$.cookie('alerted')) { if ((now - $.cookie('alert-timer')) >= window.interval) { $('.popup-overlay').show(); $.cookie('alerted', true, { expires: 1 }); console.log("I popped up mom"); clearInterval(window.poller); } } } if (!$.cookie('alert-timer')) { $.cookie('alert-timer', now, { expires: 1 }); } // Check every 3 seconds window.poller = setInterval(checkPopup, poll_interval); });