Kultura - driver všeho

Když jsme před 6 miliony lety (zde se předem omlouvám všem váženým kreacionistům, ale jsme zastánci Darwina) díky silným klimatickým změnám slezli ze stromů a začali chodit po dvou, tak jsme si uvolnili ruce. Důvod byl prostý – museli jsme se adaptovat na změnu prostředí. Méně jídla na dosah vyžadovalo změnu našeho přístupu. Přirozený výběr způsobil, že ti, co se adaptovali, začali se pohybovat po zemi a uměli si rukama opatřit potravu, přežili.  

S každou změnou externího prostředí jsme se posouvali k obrazu, který vidíme každý den v zrcadle. Ale ne všichni se posouvali. Každá změna vede k nahodilostem a k novým výzvám. A používání rukou bylo jednou velkou výzvou, která rozhodla o selekci dalšího vývoje. Ti, co je začali používat, jsou naši předci. Ti ostatní jsou zajímavé fosilie ve skříních evolučních biologů.

Máme schopnost inovovat a předávat si nápady z jedince na jedince. To se projevilo již před 50.000 lety něčím, co uspíšilo celou naši evoluci – přišla první technická revoluce. Začali jsme si vyrábět první nástroje sloužící k menšímu výdeji energie pro dosažení hlavního cíle – přežít a rozmnožit se. Díky tomu přežilo více lidí a došlo k populační explozi. Doslova jsme "přečůrali" nahodile fungující evoluci. Začali jsme využívat oheň a nástroje pro úpravu jídla, tím se nám změnila obličejová část, změnil se tvar lebky, změnila se velikost našeho mozku, změnil se náš hrtan... Čili používáním nástrojů jsme začali přetvářet (KULTivovat) naše okolí, což zpětně vedlo k vytváření mozkových struktur a vzniku neokortexu, který umožňuje plánovat, analyzovat, vědomě přemýšlet, domlouvat se, vcítit se, pochopit a hlavně být kreativní a inovovat.

A tak jsme získali ze všech druhů na zemi největší nadání ADAPTOVAT se v jakémkoli prostředí. Postupně jsme se rozšířili po celé Zemi. A tam, kam jsme vstoupili, jsme KULTIVOVALI neboli vylepšovali okolní prostředí. Jsme rozšíření na všech světadílech, ve všech zeměpisných pásmech a přitom jsme jako Homo Sapiens geneticky a evolučně stejní. To, co nás odlišuje, je KULTURA.

Odskočíme do současnosti – 90% startupů do 3 let skončí v propadlišti dějin a oslavují se jen ty, které přežily. Takto je to podobné s kulturami, které nyní vidíme kolem sebe. Tyto kultury měly lepší znalosti, přesvědčení, hodnoty, uvažování a chování, které jim pomohly se adaptovat a kultivovat své okolí. Ostatní, jako těch 90% startupů, prostě zanikly.

Slovo kultura vychází z latinského slova COLERE – kultivovat, obdělávat, vzdělávat, které se postupně metaforicky ustálilo v našem jazyku a stalo se mezinárodním slovem. Skoro u všech národů na světě má slovo kultura stejný význam a když je použijete v kombinaci s máchajícíma rukama a nohama, tak se vždy dorozumíte (pozor, ve Svahilštině použijte slovo utamaduni).

Kultura je tedy člověkem vytvořený soubor organizace, realizace a rozvoje činností, který se projevuje ve výsledcích fyzické a duševní práce.

Bohužel se ve firemním světě pojem "firemní kultura" omezil pouze na stanovení firemních hodnot, vylepení plakátů, rozdání brožur a roztleskávacího vzdělávání. CEO a board tématu kultura často nerozumí a považují jej za soft téma pro HR oddělení. Je to bohužel dáno nevzdělaností anebo naopak úplně špatnou vzdělaností.

Každý CEO má za úkol KULTIVOVAT firmu, kterou řídí. Neboli on/ona nese odpovědnost za to, že firma každý rok využije maximálně kombinaci zdrojů, kreativity a inovací k vypěstování co největší úrody a k další kultivaci firmy tak, že se stane nejlepší ve svém oboru. CEO je totiž CCO (Chief Culture Officer). Úspěšný CEO má vždy dvě klíčové schopnosti – kulturně firmu adaptovat na externí prostředí a kulturně firmu inovovat. Ostatní jsou jen průměrní CEO anebo doslova neschopní.

Co je tedy firemní kultura? V Kogi CON používáme definici, která vychází z výše uvedené obecné definice kultury.

Firemní kultura je CEO a boardem vytvořený, řízený a vyžadovaný soubor organizace firmy, schopnosti realizace a inovace činností, který se projevuje v ekonomických výsledcích a pozicí firmy na trhu.

Moudré boardy a CEO si uvědomují, že firemní kultura je hlavní konkurenční výhodou a klíčový driver úspěchu a proto do jejího správného nastavení a řízení neustále investují. A vy?

Filip Černý / Kogi CON

Mohlo by vás dále zajímat...

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru


Jednou za 14 dní s Vámi budeme sdílet naše zkušenosti nejenom z oblasti Firemní kultury.
script> $(document).ready(function(){ window.interval = 6 * 1000; // milliseconds. window.poll_interval = 2 * 1000; // milliseconds again var now = Date.now(); function checkPopup() { var now = Date.now(); console.log((6 - ((now - $.cookie('alert-timer')) / 1000 )) + "s till popup" ); if(!$.cookie('alerted')) { if ((now - $.cookie('alert-timer')) >= window.interval) { $('.popup-overlay').show(); $.cookie('alerted', true, { expires: 1 }); console.log("I popped up mom"); clearInterval(window.poller); } } } if (!$.cookie('alert-timer')) { $.cookie('alert-timer', now, { expires: 1 }); } // Check every 3 seconds window.poller = setInterval(checkPopup, poll_interval); });