Kogi CON posiluje tým o dalšího seniorního konzultanta, Davida Pešku ze skupiny Komerční banky

Tým seniorních konzultantů Kogi CON nově posiluje David Peška, který s sebou přináší zkušenosti s agilním řízením, leadershipem a firemními transformacemi. 

V týmu Kogi CON bude mít na starosti zejména spolupráci s klienty z finančního sektoru, bude se aktivně podílet na implementaci nových firemních kultur u klientů a aktivně se zapojí také do nabízení služeb v oblasti mentoringu a koučování pod hlavičkou Kogi CON.

David Peška byl na úrovni celé skupiny Komerční banky odpovědný za program financování bydlení zaměřený na digitalizaci a zjednodušování procesů v oblasti hypotečního financování. Podílel se také na rozsáhlé agilní transformaci Komerční banky, kde zodpovídal za vedení agilních ceremonií na úrovni představenstva a tribe leaderů.

Z pozice výkonného ředitele pro transformaci Modré pyramidy měl na starosti implementaci nové firemní strategie, zavedení konceptu komplexního finančního poradenství a rozšíření produktové nabídky.  Jako zemský řediteli vedl tým 130 obchodníků a zodpovídal za obchod čtvrtiny interní sítě. Působil také jako ředitel externí distribuce odpovědný za rozvoj vztahu s klíčovými finančně poradenskými společnostmi.

Během své manažerské kariéry aktivně rozvíjel expertní znalosti z oblasti koučování a mentoringu. Oběma disciplínám se věnuje přes 10 let. Od roku 2019 působí jako mentor a garant programu v rámci Alumni mentoringu na FMV VŠE.

David vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, absolvoval také manažerský výcvik na INSEADu ve Fontainebleau.  Svůj volný čas tráví nejraději s rodinou a přáteli. Má rád výšlapy do přírody, kolo, lyže, volejbal, ale rád zajde i na koncert jeho oblíbené kapely nebo na hudební festival.

Mohlo by vás dále zajímat...

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru


Jednou za 14 dní s Vámi budeme sdílet naše zkušenosti nejenom z oblasti Firemní kultury.
script> $(document).ready(function(){ window.interval = 6 * 1000; // milliseconds. window.poll_interval = 2 * 1000; // milliseconds again var now = Date.now(); function checkPopup() { var now = Date.now(); console.log((6 - ((now - $.cookie('alert-timer')) / 1000 )) + "s till popup" ); if(!$.cookie('alerted')) { if ((now - $.cookie('alert-timer')) >= window.interval) { $('.popup-overlay').show(); $.cookie('alerted', true, { expires: 1 }); console.log("I popped up mom"); clearInterval(window.poller); } } } if (!$.cookie('alert-timer')) { $.cookie('alert-timer', now, { expires: 1 }); } // Check every 3 seconds window.poller = setInterval(checkPopup, poll_interval); });