CEO - produkt své kultury

Masaryk a Hitler. Co měli společného? Kult osobnosti. Skvělý leadership. Adoraci davy. Oslavu v mass mediích.

Jen jeden z nich je ale stále adorován většinou.

Kult vychází ze stejného slova jako kultura – cultus (vypěstěný, vzdělaný) a má nyní spíše pejorativní nádech. Nicméně adorace silné a výjimečné osobnosti je hlavním hybatelem kultury. Protože osobnosti kulturu tvoří.

Nejinak je to v business kontextu a o to více v 21. století, které je považováno za století marketingu.

CEO je produkt, který stvořil CEO sám. Důvod?

Steve Jobs, Richard Branson, Jack Welch a další úspěšní CEO, jejichž knihy hltají milióny lidí po celém světě, byli a jsou kultem osobnosti. Pravda, někteří to přehánějí, takže třeba hrají malý štěk v Avengers a trochu větší v Big Bang Theory. Holt Tesla je Tesla. Ale i tak lze zatleskat za uměle a šikovně tvořený kult.

Evoluce se počítá v miliónech let. Proto jsou hezčí, vyšší, kompetentnější a sociálně zdatnější jedinci s hlubším hlasem prostě úspěšnější. Naše vědomá mysl ovlivňuje naše chování pouze z 5%. 95% řídí naše nevědomí. A to je naprogramováno ke ztotožnění se s příběhy osob, ne značek. Už jste někoho slyšeli říci „jsem inovativní jako Apple“ ?

Chytrý CEO si uvědomuje, že pro dosažení ziskovosti firmy je kultura klíčový faktor a že hlavním driverem kultury je on sám/ona sama. Že je produktem a zároveň i službou, kterou si klíčoví stakeholdeři nakupují a věří jí.

Nákupní chování máme uložené v limbické části mozku, rozhodování je emoční a velmi špatně jej vědomě řídíme. Proto jej lze tak jednoduše ovlivnit. Produkt ale musí být konzistentní, srozumitelný, lákavý a zasahující vnitřní emoční potřeby lidí. Musí mít správně zvolená slova, správnou symboliku, správnou neverbální komunikaci, a to zcela v souladu s verbálním sdělením. Slova prostě určují úspěch. A vše to musí být zakončeno tím nejdůležitějším – integritou. Dělám, co říkám. (Vidíte nyní svého CEO případně sebe sama?)

Kulturu firmy tedy vždy tvoří CEO a pokud chce být úspěšný/á, tak sám/sama k sobě musí přistupovat z těch 5% - tedy vědomě, za použití šedé kůry mozkové, prefrontálního kortexu a znalosti marketingu. Lidé milují hrdiny a potřebují je k životu, protože se s nimi mohou ztotožnit a učit se od nich, získat naději a inspiraci pro to, že jde vše.

Klíčovou kompetencí CEO v 21. století je vytvořit ze sebe kult osobnosti. Je to umění a dřina.

Vřele doporučujeme být raději Masarykem.

Filip Černý / Kogi CON

Mohlo by vás dále zajímat...

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru


Jednou za 14 dní s Vámi budeme sdílet naše zkušenosti nejenom z oblasti Firemní kultury.
script> $(document).ready(function(){ window.interval = 6 * 1000; // milliseconds. window.poll_interval = 2 * 1000; // milliseconds again var now = Date.now(); function checkPopup() { var now = Date.now(); console.log((6 - ((now - $.cookie('alert-timer')) / 1000 )) + "s till popup" ); if(!$.cookie('alerted')) { if ((now - $.cookie('alert-timer')) >= window.interval) { $('.popup-overlay').show(); $.cookie('alerted', true, { expires: 1 }); console.log("I popped up mom"); clearInterval(window.poller); } } } if (!$.cookie('alert-timer')) { $.cookie('alert-timer', now, { expires: 1 }); } // Check every 3 seconds window.poller = setInterval(checkPopup, poll_interval); });