Atraktivní zaměstnavatel

Kdo je atraktivní zaměstnavatel

Atraktivní zaměstnavatel se dá definovat jako společnost, která se snaží vytvářet prostředí, které přitahuje a udržuje talentované a motivované zaměstnance.

Takový zaměstnavatel nabízí nejen konkurenceschopné finanční a pracovní podmínky, ale také rozvojové a vzdělávací příležitosti, podporu pracovního i osobního růstu a spolupráci a komunikaci mezi zaměstnanci.  

Atraktivní zaměstnavatel by měl mít jasnou a transparentní kulturu, respektovat různorodost a fungovat v souladu se zásadami etiky.

Měl by poskytovat příležitosti pro společensky prospěšné aktivity.

Taková společnost by měla být také inovativní a pružná v reakci na změny trhu a v oblasti technologií a umožňovat svým zaměstnancům tvořit a inovovat. V takových firmách pak zaměstnanci rádi pracují, jsou angažovaní a loajální.

Co požadují zaměstnanci od zaměstnavatele

Zaměstnanci očekávají od svých zaměstnavatelů hned několik klíčových věcí, a to například:

 1. Spravedlivou a konkurenceschopnou mzdu  

Zaměstnanci očekávají, že jim bude vyplácena mzda odpovídající jejich pozici a pracovnímu výkonu, a že bude srovnatelná s mzdami v daném odvětví.

 1. Kariérní možnosti a růst

Zaměstnanci chtějí vidět, že mají příležitosti k růstu, a že budou odměněni za svou práci a přínos pro firmu.

 1. Jasnou a transparentní komunikaci

Zaměstnanci chtějí vědět, co se děje v jejich společnosti, jaké jsou plány a budoucí strategie. Předpokládají také, že budou mít přístup ke všem informacím, které potřebují k plnění svých pracovních úkolů.

 1. Pracovní podmínky a kulturu

Zaměstnanci očekávají, že budou mít adekvátní pracovní podmínky, včetně vhodného pracovního prostředí a vybavení.  

 1. Dobré vztahy s nadřízenými a kolegy

Zaměstnanci očekávají, že budou mít funkční vztahy se svými nadřízenými a kolegy a že budou respektováni a bude podporována týmová spolupráce.

Jak přilákat zaměstnance  

Existuje celá řada způsobů, jak je možné nalákat nové zaměstnance do firmy. Níže uvádím několik možností:

 1. Je třeba vytvořit kulturu, která přitahuje lidi

Vytvořte kulturu, která je pro zaměstnance přitažlivá a zaručte, aby se tato kultura projevila v každé části firmy.

 1. Nabídněte atraktivní benefity

Zvažte nabídnutí atraktivních výhod, jako jsou zdravotní pojištění, vzdělávací rozvojové programy nebo flexibilní pracovní dobu.

 1. Vylepšete proces náboru

Nábor nových zaměstnanců by měl být co nejefektivnější a nejvíce personalizovaný.  

 1. Buďte viditelní online

Mnoho lidí hledá práci online. Ujistěte se, že je vaše firma viditelná na sociálních sítích a profesionálních síťových platformách.

 1. Využijte doporučení

Mnoho lidí hledá práci na základě doporučení od svých přátel a známých. Vytvořte program pro doporučení a motivujte své stávající zaměstnance, aby pomohli najít nové kolegy.

 1. Pořádejte veletrhy práce

Ve spolupráci s místními vysokými školami nebo univerzitami pořádejte veletrhy práce. To vám umožní představit vaši firmu potenciálním kandidátům a vy budete mít možnost si vytvořit kontakty s mladými talenty.

Jak správně napsat náborový inzerát

Pokud chcete vytvořit atraktivní náborový inzerát, který k Vám do firmy přiláká nové zaměstnance, je vhodné respektovat níže uvedená doporučení:

 1. Zvažte cílovou skupinu

Zvolte, koho chcete oslovit a jakými způsoby by se to dalo udělat. Snažte se přizpůsobit svůj inzerát tak, aby oslovil konkrétní skupinu lidí.

 1. Uvádějte klíčová slova

Použijte slova, která jsou relevantní pro pozici, na kterou hledáte nového zaměstnance.

 1. Zdůrazněte výhody

Oslovte potenciální kandidáty tím, co nabízíte, což může být například zajímavá práce, dobrá pracovní kultura, příjemné pracovní prostředí, možnosti růstu a rozvoje a další výhody.

 1. Uveďte požadavky na kandidáta

Sepište si požadavky, které musí kandidát splňovat. Může se jednat o požadovanou kvalifikaci, délku praxe, dovednosti a schopnosti.

 1. Dejte jasný call to action

Uveďte, co od kandidátů očekáváte a jak mohou projevit zájem o pozici. Můžete uvést například, aby poslali své CV a motivační dopis na uvedenou e-mailovou adresu, nebo aby vyplnili online formulář.

 1. Buďte srozumitelní a struční

Využívejte jasného a přehledného stylu psaní a uveďte pouze nezbytné informace.

Jak správně zaučit nového zaměstnance

Zapracování nového zaměstnance je velmi důležité, protože mu umožní rychleji se začlenit do týmu a přispět k výsledkům společnosti co nejdříve. Následující kroky by mohly být užitečné pro efektivnější nástup nového člena týmu:

 1. Přivítání a seznámení se s kolegy

Nový zaměstnanec by měl být přivítán a následně seznámen s kolegy, spolupracovníky a dalšími klíčovými lidmi ve společnosti.

 1. Poskytnutí základních informací

Nový zaměstnanec potřebuje základní informace o společnosti, jako je například její historie, hodnoty, cíle a způsob práce. Také by mu měly být poskytnuty informace o jeho pozici, jeho pracovních povinnostech a očekáváních.

 1. Poskytnutí zdrojů a nástrojů

To zahrnuje přístup k pracovnímu stolu, počítači, kancelářským potřebám, softwaru a dalším potřebným věcem.

 1. Školení

Nového zaměstnance je třeba řádně zaškolit, provést procesem zapracování, případně mentoringovým programem, který mu napomůže k pochopení specifik dané pozice a k řádnému plnění pracovních úkolů.

 1. Kritéria hodnocení výkonu

Nový zaměstnanec by měl být seznámen s plánem zapracování a kritérii, podle kterých bude hodnocen jeho výkon. To mu pomůže měřit svůj pokrok a usilovat o zlepšení svých pracovních výsledků.

Je důležité pamatovat si, že i přes výše uvedené, každý nový zaměstnanec je jedinečný a potřebuje individuální přístup. Podobně to platí i o pozici, na kterou nastupuje.  

Jak udržet zaměstnance

Pokud si chcete udržet loajální, angažované a výkonné zaměstnance, dbejte na to, aby se zaměstnanci ve vaší firmě cítili dobře. Přeci jen v práci trávíme většinu našeho aktivního života. Pro zaměstnance bývají důležité zejména tyto oblasti:

 1. Zajímavá práce

Na prvním místě je třeba, aby Vaši zaměstnancům dávala jejich pracovní náplň smysl a aby plnila jejich očekávání.

 1. Kariérní postup

Nabídněte svým zaměstnancům možnosti rozvoje a kariérního růstu. Poskytněte jim možnost rozšiřovat své zkušenosti a dovednosti a podpořte je v jejich cílech. Tím ukážete, že se o ně zajímáte a že si jich vážíte, i to že s nimi počítáte dlouhodobě.

 1. Finanční ohodnocení

Poskytněte svým zaměstnancům spravedlivé finanční ohodnocení, které odpovídá jejich zkušenostem, výkonu a pozici. Kromě základního platu zvažte i další benefity, jako jsou například bonusy, prémie nebo zvýhodněné produkty a služby.  

 1. Otevřená a transparentní komunikace

Komunikujte s vašimi zaměstnanci pravidelně a otevřeně. Buďte upřímní a poskytujte jim zpětnou vazbu, aby si uvědomili, v čem jsou vámi respektováni a v čem se například mohou zlepšit.  

 1. Týmová spolupráce

Podporujte týmovou spolupráci a kladnou atmosféru v pracovním prostředí. Umožněte zaměstnancům spolupracovat a sdílet své zkušenosti a nápady.

Jak poznat špatného zaměstnance

Dokázat poznat, že máte v týmu špatného zaměstnance může být složité. A někdy Vám to může zabrat skutečně hodně času, než to odhalíte. Nicméně, existuje několik věcí, u kterých byste měli být na pozoru. Patří mezi ně například:

 1. Špatné a nekvalitní dodávky

Pokud zaměstnanec, který je již řádně zapracovaný a zkušený začne opakovaně dodávat nekvalitní nebo nekompletní dodávky, není zřejmě něco v pořádku.

 1. Neochota učit se novým věcem

Pokud zaměstnanec není ochoten se učit nové dovednosti a postupy, může být toto chování náznakem toho, že není ochoten se rozvíjet a růst v rámci vaší organizace. Postupně tak jeho zkušenosti mohou upadat a stane se nevýkonným.

 1. Neschopnost plnit pracovní úkoly v daném termínu

Zaměstnanec, který opakovaně nedokáže plnit své pracovní úkoly v řádném termínu, bývá většinou neschopný nebo nezodpovědný. Takový přístup může vést k nedodání práce celého týmu, nenaplnění cílů.

 1. Negativní vliv na ostatní zaměstnance

Pokud zaměstnanec vyvolává negativitu, dává špatný příklad v kolektivu, může toto chování negativně ovlivnit náladu a motivaci ostatních členů týmu.

 1. Časté absentování

Pokud zaměstnanec často chybí nebo si bere neplacené volno, může to značit na nějaké osobní problémy. Pokud tento stav trvá delší dobu, může to negativně ovlivnit produktivitu celého týmu.

 1. Nedostatečná komunikace

Zaměstnanec, který s Vámi nekomunikuje, nereaguje na Vaše požadavky, zprávy, úkoly, může vykazovat známky vyhoření a může se jen vyhýbat nepříjemným konfrontacím.

Jak motivovat podřízené  

Motivace zaměstnanců je klíčová pro dosažení úspěchu v podnikání. Níže uvádím několik tipů, které mohou pomoci motivovat vaše zaměstnance:  

 1. Zajímejte se o ně

Komunikujte s vašimi zaměstnanci a zajímejte se o jejich názory a potřeby. Poskytněte jim zpětnou vazbu a ujistěte se, že chápou, jaký je jejich přínos pro firmu.

 1. Dejte jim smysl

Dejte svým zaměstnancům jasný cíl a ukažte jim, jaký je význam jejich práce. Buďte konkrétní a zaměřte se na to, jak jejich práce přispívá k úspěchu firmy.

 1. Oceňte je

Odměňujte své zaměstnance za dobrou práci a nabízejte jim nadstandardní benefity, které jsou jim šité na míru.

 1. Rozvíjejte je

Poskytujte svým zaměstnancům příležitosti k vzdělávání a rozvoji, aby mohli dále růst a zlepšovat své dovednosti.

 1. Vytvořte jim podmínky

Vybudujte pozitivní pracovní prostředí, ve kterém budou zaměstnanci oceněni a budou se cítit respektováni.

 1. Buďte flexibilní

Pokud je to možné, nabídněte svým zaměstnancům flexibilní pracovní podmínky, jako například práci na dálku nebo pružný pracovní čas. Přistupujte ke každému individuálně.

Pamatujte si, že motivace zaměstnanců je neustálý proces. Musíte se průběžně zaměřovat na to, co funguje a co ne a pravidelně upravovat vaše přístupy.

Jaké je zdravá míra fluktuace

Zdravá míra fluktuace zaměstnanců se může lišit v závislosti na odvětví, velikosti firmy a mnoha dalších faktorech. Nicméně, obecně platí, že míra fluktuace by neměla být příliš vysoká ani příliš nízká.

Příliš vysoká míra fluktuace může znamenat, že zaměstnanci nejsou spokojeni se svými pracovními podmínkami a hledají lepší možnosti jinde. To může vést ke ztrátě produktivity, zvýšeným nákladům na nábor a školení nových zaměstnanců a snížení morálky těch, kteří zůstanou.

Na druhé straně, příliš nízká míra fluktuace může signalizovat, že zaměstnanci jsou spokojení, ale může to také znamenat, že firma není dostatečně inovativní a nezajímá se o přijímání nových myšlenek a zlepšení.

Obecně se považuje, že zdravá míra fluktuace zaměstnanců by měla být kolem 10 % ročně, v technologických start-upech i kolem 30 % ročně. Obecně se může lišit v závislosti na mnoha faktorech. Je ale důležité pravidelně sledovat míru fluktuace, analyzovat důvody, proč zaměstnanci opouštějí firmu a adekvátně na to reagovat.

Mohlo by vás dále zajímat...

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru


Jednou za 14 dní s Vámi budeme sdílet naše zkušenosti nejenom z oblasti Firemní kultury.