Transformace & digitalizace společnosti RIXO.cz

prvního digitálního pojišťovacího makléře v České republice.

O firmě

O RIXO.cz

Služba RIXO.cz je prvním digitálním makléřem v ČR. Zákazníkům zdarma digitalizuje a uchovává jejich pojistné smlouvy, hlídá výročí smluv, hledá na trhu lepší alternativy a pomáhá s likvidací pojistných událostí.

Problém

Restart firmu po covidu, nastavení správné firemní kultury

Rychlý růst společnosti (z 5 na 80 zaměstnanců) během jednoho roku. Nutnost efektivního náboru a adaptace nováčků.

Došlo k významné změně v oblasti Firemní kultury. K posunu z Adhokratické do Hierarchické, což bylo primárně ovlivněné náborem lidí do Operations týmů a zavádění procesů a směrnic s ohledem na regulátora (ČNB).

Původní tým složený primárně z nadšenců a startapistů byl postupně doplněn o standardní korporátní pozice a zaměstnance s mnohaletými zkušenostmi z korporátního světa. Došlo tedy k částečnému střetu těchto kultur.

Ukázka běžného vývoje Firemní kultury u start-upů

Zvolená opatření

Jaká opatření jsme zvolili?

  • kvalitativní a kvantitativní změření Firemní kultury a souvisejících driverů
  • tvorba konkrétních implementačních plánů
  • zavedení pravidelných rituálů (standupy, týmové snídaně)
  • zavedení procesního řízení (prioritizace, releasy ve 14 denních sprintech)
  • sestavení standardních organizační kultury pro danou fázi projektu (start-upu)
  • podpora team buildingových aktivit a další

Výsledky

Jaký je výsledek našich opatření ?

Nárůst zaměstnanecké spokojenosti E-NPS o 5 bodů a zákaznické spokojenosti o 14 bodů.

Potlačení Hierarchické a posílení Klanové firemní kultury.

Původní a cílový stav firemní kultury

Problém č. 2

Popis problému

V rámci rozvoje společnosti a rychlému růstu počtu zákazníků docházelo s ohledem na udržení efektivity k digitalizaci interního workflow, automatizaci procesu scanování pojistných smluv a vytěžování dat z těchto dokumentů.

U části zaměstnanců panovala obava, že v okamžiku, kdy bude proces vyladěný, dojde ke zrušení jejich pozice.

V průběhu implementace složitého WF rovněž krátkodobě docházelo k navýšení komplexity a složitosti jejich práce. Operations tým se musel kontinuálně učit nové procesy.

Změny v oblasti Firemní kultury a souvisejících businessových oblastí
  • nutný rozvoj společnosti v oblasti Staff a Skills
  • nutné vyladění procesů (System) a organizační struktury (Structure)

Původní stav businessových oblastí dle modelu 7S

Zvolení opatření

Jaká opatření jsme zvolili ?

Kontinuální komunikace změn na dotčené týmy, pravidelné školení a day-to-day support ze strany IT týmu při zavádění nových procesů.

Feedback schůzky, na kterých Operations tým předává zpětnou vazbu IT na fungovaní procesů.

Pravidelný update kompetenčního modelu a rozvoj soft a hard skills.

Výsledky

Jaký je výsledek našich opatření ?

Díky pravidelné a důsledné práci s Operations týmem nedošlo k poklesu výkonosti v průběhu implementace.

Technická řešení nakonec vedla k úspoře 45% času operátora na správu klienta kdy 60% klientů obsluhuje automat.

Výsledný stav businessových oblastí dle modelu 7S

Reference

Jak spolupráci hodnotí sám klient / zadavatel ?

"Aktivní práce s firemní kulturou se mi v pracovním životě již opakovaně vyplatila. V případě Rixa se jednalo o kombinaci rychlého růstu společnosti a digitalizace manuálních procesů. Velmi se nám vyplatilo aktivní mapování nálad a FK ve společnosti a propojení funkční celků, abychom co nejvíce redukovali potenciální nedorozumění mezi jednotlivými týmy."

Aleš Žárský, former CEO Rixo.cz

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

Jednou za 14 dní s Vámi budeme sdílet naše zkušenosti nejenom z oblasti Firemní kultury.