Your business
is our job.

V Kogi con věříme, že každá cesta k úspěchu začíná hluboko v mozku.

Schopnost jezdců F1 dokonale se soustředit, spolu s podporou jejich organicky fungujícího týmu, je ve vysoce stresujícím prostředí kritickým předpokladem pro správná a perfektně časovaná rozhodnutí vedoucí k vítězství.
Stejně tak, jako je pro vítězného pilota F1 klíčová znalost závodního okruhu, tak i úspěšný prodejní tým musí znát své teritorium.

A to platí jak na okruhu, tak i v businessu.

Transformujeme firmy na výkonný, prodejně nastavený organismus.

Naše služby se zaměřují na to, udělat z každé firmy prodejně nastavenou společnost od cílů, přes procesy, až po změnu návyků posledního zaměstnance.

K tomu využíváme unikátní kombinaci funkcí lidského mozku a širokého spektra veřejných a firemních dat.

Business consulting

Lidský mozek vykazuje vysokou míru plasticity. Je schopen rychle bourat neužitečná spojení a vytvářet nová efektivní propojení. To samé děláme i my. V mozku a na mapě.
Nastavujeme Go-to-market strategie, bouráme díky externímu pohledu nefungující prodejní kanály, stavíme nové, měníme teritoria a nastavujeme nástroje pro řízení obchodu.

V mozku a na mapě.

Go-to-market Strategy and Transformation

Podle posledních průzkumů 95% firem neumí vytěžit svá data pro řízení obchodu. Jejich pozornost je roztříštěná, chybí zacílení a důslednost.

Umíme identifikovat zásadní příležitosti pro růst Vaši firmy, stanovit sales strategii pro cílové trhy a implementovat potřebné změny, které zvýší obrat mnohdy až o několik desítek procent. A v co nejkratším možném čase s minimalizací rizik při řízení změny.

Customer Targeting

Prodejci, obchodní zástupci, obchodníci na pobočkách jsou stále jedním z nejefektivnějších distribučních kanálů firem. Zároveň ale i nejdražším.

Na současném trhu, kde s „méně musíte dosáhnout více“, musí umět společnosti maximalizovat návratnost jejich Sales Force. Zacílením.
Pomocí kombinace našich a Vašich dat nasměrujeme Váš Sales Force na konkrétní společnosti a koncové zákazníky. Pomůžeme Vám vytěžit potenciál trhu, díky zacílení. Bez plýtvání energií a časem.

Activity Planning

Klíčové pro naplnění strategie firmy je plánování a řízení správných aktivit a eliminace těch neproduktivních. Nastavujme aktivity tak, aby obchodníci strávili co nejvíce času face to face se zákazníkem. Zároveň nastavujeme nástroje pro jejich řízení a vyhodnocování.

Sales Performance Management

Mnoho firem stále chybně řídí podle výsledku a ne podle výkonu. Zaměňují prostředek za cíl. Nastavujeme a implementujeme výkonové ukazatele. Navíc díky našemu softwaru Kogi CLEVER® má každý manažer i obchodník data o svých každodenních výkonech k dispozici a může se rychle a správně rozhodovat na cestě k plnění svých KPI´s .

Territory Management

Každá lokalita je omezená. Je jasně definovatelná, s jasnými parametry. Rozdělujeme teritoria stejně jako generálové nad mapou. Podle hustoty potenciálních i stávajících zákazníků a jejich hodnoty pro firmu. Každý obchodník má při práci s námi stanovený přesný plán a frekvenci návštěv s minimem zbytečných přejezdů a neobchodní práce.

Sales Force Design

Definujeme obchodní role, na bázi potřeb zákazníků, délky sales procesu a požadované zákaznické zkušenosti. Stanovujeme kompetenční profily jednotlivých pozic a strukturu obchodní sítě. Nastavujeme nákladově nejefektivnější mix distribučních kanálů s cílem co nejlépe vytěžit definovaný trh.

A-HA! Efekty

Lidé se bojí od pradávna. Blesku, deště, cizinců, změny. Když v mozku dojde k vhledu a mozek pochopí souvislosti a vytvoří si smysluplná vysvětlení, pak přeskupí svoji strukturu a teprve potom mohou firmy prosadit změny, změnit firemní kulturu, zvýšit výkon, zažít úspěch. Za tím vším stojí tvorba AHA efektů. A v tom jsme špička.

Workshopy

Facilitovali jsme úspěšně tisíce workshopů ve firmách napříč trhem a vytvořili spousty A-HA! efektů, které vedly ke správným rozhodnutím.

Urychlujeme řízeným procesem vznik A-HA! efektů v jakkoli velké skupině. A s jasnými závěry, které i umíme společně do firmy implementovat.

Individuální a týmový koučink

20ti letá koučovací zkušenost s referencemi. Nepreferujeme žádnou školu nebo certifikaci. Preferujeme jen výsledky a užitek pro jednotlivce a tím i firmu.

Díky našim koučovacím kontraktům urychlujeme proces dosahovaní cílů při zvýšení odpovědnosti za svoje rozhodování a motivaci.

Assessment & Development Centre

Vytváříme kompetenční modely pro obchodní a manažerské role. Máme za sebou stovky Assessment Center, díky kterým jsme obsadili lidi na správné pozice. Development Centra jsou při spolupráci s námi často startem projektů na změnu návyků obchodní sítě.

360° Feedback

Zpětná vazba je často v kombinaci s nástrojem Johariho okna cestou k vytvoření silného A-HA! Efektu. Díky naší bohaté zkušenosti z výzkumného trhu nastavujeme celý design 360° zpětné vazby, včetně otázek, škál a vyhodnocení.

Outdoor experience

Outdoor aktivity jsou pro nás již 15 let prostředkem nikoli cílem. Designujeme jedno až několikadenní setkání mimo firmu s cílem podívat se na každodenní realitu prostřednictvím aktivit v přírodě. Díky naší reflexi dojdou firmy k vhledu do podstaty jejich úspěšného fungování a často i k vysvětlení příčin neúspěchu a špatné výkonnosti. Z těchto závěrů se následně čerpá při úpravě strategie vytěžení trhu.

Hogan Assessment Inventories

Abyste zvýšili výkonnost firmy, musíte znát své lidi. Jsme certifikováni na využívání Hogan Assessment Inventory, osobnostní diagnostiku, kterou firmy využívají na zjištění silných a slabých stránek vztažených k dané pozici. Díky této diagnostice lze predikovat výkonnost daného zaměstnance, jeho motivaci, hodnoty a jak bude řešit problémy, kterým bude čelit.

Filip Černý

V roce 1994 jsem jako jeden z prvních v ČR vstoupil do světa systemického pohledu na svět. Prošel jsem tříletým výcvikem, který mne naučil umění velmi pragmaticky a rychle najít užitečná řešení. Mým životním heslem se stalo - „Nepomáhej, buď užitečný“. Tím se úspěšně řídím celou svoji 20-ti letou kariéru, ve které jsem nasbíral desetitisíce hodin praktických zkušeností a to napříč vertikálami trhu.

Jaroslav Jíra

Posledních 15 let jsem strávil na různých pozicích ve finančním sektoru, poradenství a výzkumu trhu, kde jsem se setkal se stovkami malých i velkých podnikatelů. Naposledy jako vrchní ředitel pobočkové sítě v České pojišťovně kde jsem úspěšně vedl tým 700 zaměstnanců. V minulosti jsem zastával podobné pozice ve společnostech GfK Czech, HVB Bank Czech Republic, CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS a také v Komerční bance.

Filip Černý
Managing Partner
T: 420 725 725 045
E: filip.cerny@kogi.cz

Jaroslav Jíra
Managing Partner
T: 420 731 493 385
E: jarda.jira@kogi.cz

Irena Špačková
Office Manager
T: 420 736 203 249
E: irena.spackova@kogione.cz


Kogi CON s.r.o., Údolní 212/1, Praha 4, 147 00
info@kogicon.cz